ویژگیهای و خصوصیات بلوک لیکا

ویژگیهای و خصوصیات بلوک لیکا |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

بلوکهای سیمانی تولید شده از بتن سبکدانه لیکا با توجه به ساختار دارای خصوصیات منحصر بفردی می باشد .

ویژگیهای و خصوصیات بلوک لیکا

ویژگیهای و خصوصیات بلوک لیکا

ویژگیهای و خصوصیات بلوک لیکا

بلوکهای سیمانی تولید شده از بتن سبکدانه لیکا با توجه به ساختار دارای خصوصیات منحصر بفردی

می باشد .این خصوصیات منجربه گسترش استفاده لیکا در بخش ساختمان شده است. برخی از

ویژگیهای مهم بلوک سیمانی به شرح ذیل می باشند: * وزن کم وزن کم بلوکهای سیمانی باعث

کاهش وزن بار مرده ساختمان و نیروی موثر زلزله شده و نیز زمان و هزینه اجرای کار را تقلیل می دهد.

* عایق حرارتی

طبق آزمایشات مرکز پژوهش های ساختمان و مسکن بتن سبکدانه لیکا دارای ضریب هدایت حرارتی

w/mc 0.2 می باشد. بلوک سیمانی، ساخته شده از بتن لیکا ، لایه عایق حرارتی مناسبی را برای

دیوارها به ارمغان می آورد. استفاده از بلوک سیمانی در عایقکاری دیوارهای پیرامونی ، مورد تایید

سازمان بهینه سازی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرار گرفته و بدون استفاده از هر

نوع عایق دیگری، دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن محسوب می شود و

الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را تامین می نماید.

* عایق صوتی و جاذب صوت

خصوصیات سطح بلوک و خواص دانه های لیکا باعث دریافت صوت می گردد. بر اساس نتایج مرکز تحقیقات

ساختمان و مسکن ، میزان افت صدا در دبوار ساخته شده از بلوک سیمانی به ضخامت ۱۵ سانتی متر

db 46 Rw= می باشد. با استفاده از بلوک سیمانی در دیوار چینی ، الزامات مبحث هجدهم مقررات

ملی ساختمان برآورده خواهد شد. استفاده از بلوک لیکا، آرامش را برای ساکنین به ارمغان می آورد.

* مقاوم در برابر آتش

با توجه به اینکه دانه های لیکا در دمای ۱۱۰۰ سانتی گراد تولید می شوند، دیوار ساخته شده از این

جنس با وزن حدود ۱۳۰ کیلوگرم در هر متر مربع ، بیش از ۳ ساعت در برابر آتش و سرایت آن مقاومت

می کند. این امتیاز ، حافظ امنیت جانی ساکنین در آتش سوزی احتمالی می باشد

* فساد نا پذیری

استفاده از دانه های لیکا با pH تقریبی ۷ در ساختن بلوک لیکا سبب می شود تا هیچ گونه آسیبی به

لوله ها و کانالهای تاسیسات در طول زمان وارد نشده و همچنین باعث هیچ نوع خورندگی و پو سیدگی

نمی شوند.

* شکل مناسب

شکل هندسی بلوک های توخالی و ته پر سیمانی علاوه بر کاهش وزن، از هدر رفتن ملات در هنگام

ساخت دیوار جلوگیری می کند.بلوک لیکا در اشکال وابعادمختلف مانندفارسی بر و آجرنیزتولیدمی شود.

* کار پذیری با انواع ملات

اجرای انواع مختلف ملات و اندودهای متداول با بلوک های لیکا، به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جذب آب

مناسب آن، به آسانی انجام می گیرد. همچنین نزدیکی ضریب انبساط حرارتی بلوک سیمانی با ملات ونیز ا

فت و خزش ناچیز آن، از ایجاد ترک در ملات و اندود در دراز مدت، جلوگیری می شود.

* کارپذیری فیزیکی

عملیات برش، میخ کوبی، سوراخ کاری ، شیار زنی مسیر کابل ها ولوله های تاسیسات ، برروی بلوک های

سیمانی به راحتی انجام می پذیرد.بلوک سیمانی به راحتی با فرز بریده می شودو در صورت استفاده

از تیشه ، تنها از محل ضربه شکسته می شوند. این خصوصیات باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشمگیری

می باشد.

* مقاومت

بلوک های سیمانی طبق آخرین استانداردهای موجود تولید می گردندو دارای مقاومت مطلوب در برابر

بارهای وارده هستند. همچنین کم بودن مدول کشسان این بلوک ها، به عنوان اجزای پرکننده در

ساختمان های مناطق زلزله خیز، موجب افزایش دوره نوسانی ساختمان و به دیگر سخن، کاهش نیروی

زلزله وارد برساختمان می گردد.