ویژگی های خاص بلوک سبک

ویژگی های خاص بلوک سبک

ویژگی های خاص بلوک سبک

ویژگی های خاص بلوک سبک

وزن مخصوص بلوک هبلکس تهران (فرمستون) پایین است.

بطوری که اگر بلوک سبک هبلکس را بر روی سطح آب قراردهیم به ته آب فرو نرفته و برروی سطح آب باقی می ماند.

– بلوک سبک بتنی هبلکس (سیپورکس) را می توان به راحتی اره کرد.

– می توان در بلوک سبک بتنی هبلکس (فرمستون) میخ کوبید و یا جای پریز ،کانالعبور سیم برق و لوله رادر بلوک aac بوجود آورد.

– بلوک سبک بتنی هبلکس (سیپورکس) در مقابل آتش بسیار مقاوم است.

– بلوک سبک بتنی هبلکس (فرمستون) دارای کلیه شرایط زیست محیطی است.

– بلوک سبک هوادار (بلوک aac)ساختمانی مصالحی استاندارد

-ارزان و با پیشرفت کاری بسیار خوب، بلوک سبک هوادار مناسب برای پروژه های ساختمانی و شرکت های انبوه سازی می باشد.

حتما بخوانيد – مزایای اقتصادی پروژه های هبلکس