کاهش هزینه بارگیری

کاهش هزینه بارگیری

کاهش هزینه بارگیری

کاهش هزینه بارگیری

وزن پايين بلوک اتوکلاو شده هبلکس كه حدود يك پنجم وزن بتن معمولي است

به كاميونها و تريلها اجازه حمل ظرفيت بسيار بالاتري نسبت به بتن معمولي ميدهد

لذا هزينه هاي حمل و نقل در طي فرايند ساخت و ساز كاهش ميابد به عنوان مثال بلوک فرمستون در قالبهاي ۳۱٫۱۵ مترمكعبي بسته بندي ميشود

و با استفاده از جرثقيل فكي و تريلي براحتي بارگيري و حمل ميگردد، يك تريلي قادر است ۳۱٫۵۰ متر مكعب بلوک فرمستون را بارگيري و حمل نمايد.

همچنین بارگیری و حمل بلوک های هبلکس که در قالب های ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند

با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و اقتصادی تر انجام میگیرد.

یک تریلی ۹ پالت بزرگ برابر ۳۵/۲۸ متر مکعب را حمل می نماید.

حتما بخوانيد – اندود دیوارهای بلوک هبلکس