بلوک هبلکس چیست

نحوه اجرای دیوار با بلوک aac

نحوه اجرای دیوار با بلوک aac

باید قبل ازاجرای اندود بر روی دیوار اجرا شده فواصل بین قطعات بلوك سبک هبلکس(فرمستون) و اعضاء سازه ای (قاب) و همچنین درزهای بین بلوک های گازی(هبلکس) كنترل شوند، تا شكاف، درزهای عریض و یا حفره ای وجود نداشته باشد .
حفره ها و شكاف ها باید با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس یا كفی پلی یورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت های عبور لوله باید محكم به دیوار متصل شده و فضاهای خالی با ملات یا كف پلی یورتان پر و تراز گردد . توصیه می شود یك شیار v شكل كه با ماده آب بند ارتجاعی پر می شود در راستا و روی خط شناژها ( تیرها ، نعل درگاه ها و ... ) و همچنین بصورت قائم در كناره های پنجره ها از زیر لبه ها تا روی كف ایجاد شود.
جهت مشاوره برای اجرای پروژه های بلوک سبک هبلکس،تهیه بلوک سبک هبلکس و تهیه چسب بلوک سبک هبلکس با ما تماس بگیرید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس تهران, بلوک های گازی, بلوک هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, چسب هبلکس, فرمستون