بلوک هبلکس چیست

برشکاری و نصب بلوک هبلکس فرمستون

برشکاری و نصب بلوک هبلکس فرمستون

برشکاری هبلکس (بلوک سبک aac) با اره دستی، اره نواری و لوازم نجاری به ابعاد و شکل دلخواه قابل انجام است. در صورت برش با لوازم برقی، از ماسک و لوازم ایمنی استفاده شود.
خرید و فروش انواع بتن سبک و فروش چسب بلوک سبک به قیمت روز در هبلکس تهران

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بتن سبک