بلوک هبلکس چیست

مشخصات فنی هبلکس و بلوک aac

مشخصات فنی هبلکس و بلوک aac

هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تامین می شود و استانداردهای مرتبط زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
استاندارد ملی ایران ۸۵۹۲ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هوادار اتوکلاو شده
استاندارد ملی ایران ۸۵۹۶ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده
استاندارد ملی ایران ۹۱۵۹ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده
استاندارد ملی ایران ۸۵۹۴ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده
فروش بتن هوادار اتوکلاو شده و چسب بلوک سبک هبلکس (ملات هبلکس) با بهترین کیفیت، در هبلکس تهران

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بتن هوادار