بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک aacو عایق بندی حرارتی

تولید بلوک aacو عایق بندی حرارتی

6- عایق بندی حرارتی بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده
یکی از مزایای مهم استفاده از بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده ، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن هوادار, بلوک سبک هبلکس