بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک aac و مقاومت در برابر آتش

تولید بلوک aac و مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر آتش بر مبنای تعداد ساعتی که عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند، بیان می گردد و به آن درجه آتشپادی عضو گفته می شود. بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده از عملکرد مناسبی در برابر آتش برخوردار است. یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب در مواجهه با آتش، مقاومت بالای بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر انتقال حرارت است. آب موجود در ساختار کریستالی این بتن اثر مثبتی در انتقال حرارت دارد و همچنین بافت متخلخل آن ، امکان خروج بخار آب از بتن را ، بدون ایجاد صدمه و پکیدن سطح فراهم می آورد. در مورد بلوک هایaac بر اساس آزمایشهای انجام شده در کشور انگلستان، دیوار غیر باربر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر دارای درجه آتشپادی ۴ ساعت و دیوار باربر با این ضخامت دارای درجه آتشپادی ۲ ساعت دربرابر آتش استاندارد است. به همین دلیل برای کانالهای انتقال حرارت نیز قابل استفاده است.
برای دریافت قیمت فروش بتن هوادار اتوکلاو شده و قیمت فروش چسب بلوکaac از طریق شماره تلفن های هبلکس تهران اقدام فرمایید.
هبلکس تهران تامین کننده هبلکس و چسب بلوک سبک هبلکس در تهران است.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو