بلوک هبلکس چیست

مشخصات فنی بلوک aac و جذب آب

مشخصات فنی بلوک aac و جذب آب

اصطکاک ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده که با ملات نازک کار شده است m=۱/۰ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات m=۰/۷۵۹ جذب آب
درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. مقدار جذب آب برای بتن معمولی حدود ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. میزان جذب آب نمونه های بلوک بتن گازی تا ۵۰% است. رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک هبلکس کاهش می یابد. در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است. در صورت عدم استفاده از چسب بلوک سبک(ملات بلوک سبک) مخصوص اتصال بلوکهای aac به یکدیگر ، می توان از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از جذب آب ملات aac استفاده کرد.
کیفیت هبلکس تهران بر اساس استانداردهای مصالح سبک ساختمانی است.قیمت هبلکس و چسب هبلکس در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی آجری و سیمانی بسیار مقرون به صرفه است.
لطفا برای اطلاع از لیست قیمت بلوک هبلکس و چسب AAC با شماره تلفن هبلکس تهران تماس بگیرید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن گازی, بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک های AAC , بلوک هبلکس, چسب بلوک سبک, چسب هبلکس