بلوک هبلکس چیست

مقاومت بلوک هبلکس در زلزله نسبت به آجر

مقاومت بلوک هبلکس در زلزله نسبت به آجر

بلوک سبک هبلکس تهران به نسبت در مقایسه با آجر و بتن، سبک‌تر می باشد، سبکی مصالح ، مقاومت مصالح در مواجهه با زلزله را افزایش می‌دهد و به همان نسبت شانس کمتری را برای وقوع تلفات و آسیب به زندگی انسان پدید می‌آورد واضح است كه توانایى مصالح جهت مقاومت در برابر آتش به توانایى مقاومت در برابر انتقال حرارت بستگى دارد.
- زمان مطلوب طبق استاندارهاى مجاز ۴ ساعت می‌باشد.
- بلوک اتوکلاو شده هبلکس به دلیل استفاده از مواد اولیه مناسب حرارت را به‌کندی انتقال می‌دهد، لذا با مقاومتى بیش از ۵ ساعت به‌عنوان یك دیوار ضد آتش در ساختمان‌های مهم همچون کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها ، انبارها و برج‌های مسكونى واداری جهت جلوگیرى از گسترش آتش استفاده می‌گردد. مقاومت حرارتی هبلکس در مقایسه با سایر مصالح مثل آجر بسیار بالاست.

تاریخ

09 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک اتوکلاو شده, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس تهران, بلوک هبلکس, هبلکس, مقاومت حرارتی هبلکس, هبلکس تهران