بلوک هبلکس چیست

هزینه بنایی بلوک سبک aac که با چسب هبلکس انجام می شود

هزینه بنایی بلوک سبک aac که با چسب هبلکس انجام می شود

مقایسه قیمت های تمام شده بنائی با بلوك سبک هبكس و آجر نشان میدهد كه هر متر مربع دیوار هبلكس، فرمستون به ضخامت ۱۰ سانتی متر ۲۵ درصد و دیوار هبلكس، فرمستون به ضخامت ۲۰ سانتی متر ۳۰ درصد از دیوار مشابه آجری ارزانتر است. البته قیمت هبلکس و قیمت چسب بلوک سبک aac نیز بر ارزان بودن کل این پروژه ها تاثیر مستقیم دارد.
بلوک هبلکس ارزان و چسب بلوک ارزان با بهترین کیفیت در هبلکس تهران تقدیم می شود.
هبلکس تهران پروژه های اجرایی بلوک هبلکس را در سریعترین زمان توسط تیم اجرایی خود به صورت پیمانکاری انجام می دهد.

تاریخ

09 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, چسب بلوک, دیوار هبلکس, فرمستون, قیمت چسب بلوک سبک, قیمت هبلکس, هبلکس, هبلکس ارزان, چسب بلوک ارزان, هبلکس تهران