بلوک هبلکس چیست

نصب پنجره در بلوک هبلکس

نصب پنجره در بلوک هبلکس

در و پنجره به طور مستقیم روی بلوک سبک هبلکس (بلوک aac) قابل نصب است. توصیه می شود چهارچوبهای فلزی درب ها با ملات ماسه سیمان پر شود.

تاریخ

09 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی