بلوک هبلکس چیست

نازک کاری روی هبلکس

نازک کاری روی هبلکس

ملات بلوک سبک هبلکس (بلوک فرمستون) همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه به اینکه بلوکهای هبلکس (فرمستون،ثرمستون) یک نوع بتن سبک (بلوک سبک) می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندیهای مورد اجرا با آب و رطوبت سرکاری نداشته باشند (مثل دیوار اتاق خواب ، کار ، … ) می توان از ملات گچ و خاك (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی ) نیز استفاده نمود. البته بهترین ملات هبلکس استاندارد همان چسب بلوک هبلکس است که از کارخانه بلوک سبک هبلکس قابل خریداری است. برای دریافت قیمت چسب بلوک هبلکس با ما تماس بگیرید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

انواع بلوک AAC, بتن سبک, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک فرمستون, بلوک هبلکس, پودر آلومینیوم, تولید بلوک سبک , ثرمستون, چسب بلوک, چسب بلوک هبلکس, چسب هبلکس, فرمستون, کارخانه تولید بلوک سبک , ملات بلوک سبک, ملات هبلکس, هبلکس, ملات هبلکس استاندارد, استفاده از چسب هبلکس, قیمت چسب بلوک, قیمت چسب بلوک هبلکس