بلوک هبلکس چیست

سبکی وزن از مزایای اقتصادی هبلکس و فرمستون

سبکی وزن از مزایای اقتصادی هبلکس و فرمستون

سبکی وزن با مقاومت مطلوب بلوک سبک ساختمانی هبلکس با توجه به نوع کاربرد آن به طور کلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش میدهد چون در نتیجه استفاده از بلوک هبلکس تهران ، وزن اسکلت فلزی و دیوارها و سقف کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق با سبکتر بودن ساختمان نیروی زلزله خسارت کمتری را در صورت وقوع متوجه ان می سازد.
پروژه های بلوک سبک هبلکس بسیار مقرون به صرفه است، در صورتی که می خواهید از قیمت بلوک هبلکس یا قیمت چسب بلوک سبک مطلع شوید، میتوانید با ما تماس بگیرید. مشاوره در اجرای پروژه های بلوک سبک هبلکس از خدمات رایگان ما است.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

استفاده از بلوک هبلکس, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, قیمت بلوک هبلکس, قیمت چسب بلوک سبک, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران