بلوک هبلکس چیست

جزئیات اجرایی هبلکس

جزئیات اجرایی هبلکس

برای نصب بلوك های aac هبلکس باید از ملات بستر نازك (كه به آن چسب هبلکس یا چسب بلوک سبک نیز اطلاق می شود) مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 706 استفاده شود (به جز ملات رج اول كه توصیه شده ازملات سنتی استفاده شود) توصیه میشود با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد بلوك های aac از ملات های خشك آماده مخصوص كه بدین منظور تولید شده اند استفاده شود مقدار آب مورد نیاز برای دستیابی به روانی و كارائی مناسب ، طبق توصیه تولید كننده ملات خشك آماده تنظیم شود.
برای دریافت قیمت چسب بلوک سبک- ملات بلوک سبک هبلکس با ما تماس بگیرید. شرکت هبلکس تهران صادر کننده بلوک سبک و چسب بلوک به کشورهای خاورمیانه می باشد.
مهندسان و همکاران گرامی در صورتی که قادر به فروش بلوک سبک هبلکس، فروش چسب بلوک سبک و فروش پودر آلومینیوم در شهر خود و یا کشورهای خاورمیانه هستند، لطفا برای مذاکره با ما تماس بگیرند.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک اتوکلاوی, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک های AAC , بلوک هبلکس, پودر آلومینیوم, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, چسب هبلکس, فروش بلوک سبک, قیمت چسب بلوک سبک, ملات بلوک سبک, هبلکس, فروش چسب بلوک سبک, فروش بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران, فروش پودر آلومینیوم