بلوک هبلکس چیست

دیوار هبلکس و نحوه اجرای هبلکس

دیوار هبلکس و نحوه اجرای هبلکس

در مواردی كه قطعات بلوک هبلکس با پالت و داخل كیسه های هوابندی شده به كارگاه حمل می شوند باید حداقل یك روز قبل از مصرف از كیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات بلوک هبلکس باید قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت یكنواخت در قطعه بلوک هبلکس توزیع شود.
اگر افراد و تیم اجرایی بلوک هبلکس را در اختیار ندارید، هبلکس تهران می تواند در تمام مراحل تهیه بلوک سبک هبلکس،تهیه چسب هبلکس،تهیه ملات بلوک سبک و اجرای صحیح سازه بر طبق اصول استاندارد در کنار شما باشد.برای اطلاع از نحوه اجرای پروژه های بلوک سبک هبلکس لطفا تماس بگیرید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک اتوکلاوی, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس تهران, بلوک هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, ملات بلوک سبک, هبلکس, پروژه های بلوک سبک هبلکس, تهیه بلوک سبک هبلکس, تهیه چسب بلوک سبک هبلکس, تهیه ملات بلوک سبک, هبلکس تهران