بلوک هبلکس چیست

چسباندن بلوک هبلکس aac

چسباندن بلوک هبلکس aac

ضخامت (ملات نازك) چسب بلوک سبک هبلکس تهران در سطوح افقی و قائم باید حدود 2 میلی متر باشد (ویژگی های ملات لایه نازك كه مناسب برای استفاده در دیوار چینی با قطعات بلوک aac هستند در استاندارد ملی ایران به شماره 706 ارائه شده است) روانی و كارائی چسب بلوک سبک باید به میزانی باشد كه براحتی از بین دندانه های ماله عبور كرده و روی سطح اعمال شود. پس از اعمال چسب هبلکس و تا زمان قرار دادن بلوك هبلکس در محل خود شكل دندانه های چسب ایجاد شده روی بلوك هبلکس باید حفظ شده و نریزد.
جهت اجرای صحیح پروژه های بلوک سبک هبلکس،شرکت هبلکس تهران به خریداران بلوک سبک aacو چسب بلوک سبکaac مشاوره های لازم را ارایه می دهد.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس تهران, بلوک هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, چسب هبلکس, ملات هبلکس, هبلکس, ملات هبلکس استاندارد, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران, خریداران بلوک سبک