بلوک هبلکس چیست

دیوار بلوک aac و نحوه کار با بلوک هبلکس

دیوار بلوک aac و نحوه کار با بلوک هبلکس

رعایت موارد زیر نشان دهنده اجرای نامناسب پروژه های بلوک aac (ترمستون-فرمستون) می‌باشد.
اگر دیوار شاقول نباشد باعث افزایش مصالح مصرفی در پوشش داخلی و خارجی دیوار بلوک هبلکس (ترمستون-فرمستون) و در نهایت باعث سنگین‌شدن ساختمان و افزایش هزینه‌ها می‌گردد.
عدم اجرای وال پست‌ها كه باعث می‌شود در اثر ضربه و یا زلزله دیوار بلوک هبلکس (ترمستون-ثرمستون) به راحتی فرو بریزد.
عدم قفل و بست دیوارها بلوک هبلکس (بلوکaac) در محل‌های تلاقی با یكدیگر كه سبب ایجاد ترك در نازك‌كاری می‌گردد.
فرمستون،ثرمستون،ترمستون نام های عربی بلوک هبلکس هستند.جهت هماهنگی در دریافت قیمت بلوک سبک هبلکس صادراتی از طریق شماره تلفن های هبلکس تهران اقدام فرمایید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, بلوکAAC, پودر آلومینیوم, پودر آلومینیوم ایرانی, پودر آلومینیوم هندی, ترمستون, ثرمستون, فرمستون, قیمت بلوک سبک, هبلکس, بلوک سبک هبلکس صادراتی, هبلکس تهران, فروش پودر آلومینیوم