بلوک هبلکس چیست

بلوک هبلکس مشهد رضوی در برابر حرارت عایق است

بلوک هبلکس مشهد رضوی در برابر حرارت عایق است

مصالح امن تر مصالح بهتری هستند. از آنجاکه اجزای تشکیل دهنده بلوک هبلکس مشهد رضوی را مواد طبیعی معدنی تشکیل می دهند، نه تنها آتش زا نیست، بلکه نسبت به دیگر مصالح ساختمانی مقاومت بیشتری در برابر آتش دارد و گاز مضر تولید نمی کند. بلوک هبلکس مشهد(فرمستون-ترمستون) رضوی قادر است در برابر دمای شدید، تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد مقاومت کند. یک دیوار ۱۰ سانتیمتری غیر باربر رضوی دارای ارزشul (درجه آتشپادی) برابر با ۴ ساعت می باشد که این عدد بیش از الزامات سخت ترین استانداردهای موجود ساختمانی است. سیستم بلوک فرمستون مشهد رضوی (فرمستون-ترمستون) بهترین شرایط را جهت ایمنی ساکنین و جلوگیری از تلفات جانی و مالی فراهم می سازد.
برای آشنایی بیشتر با پروژه های بلوک سبک هبلکس، با شرکت تهران هبلکس(هبلکس تهران) تماس بگیرید و از آخرین قیمت های خرید و فروش بلوک هبلکس و چسب بلوک هبلکس باخبر شوید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک فرمستون, بلوک هبلکس, بلوک هبلکس مشهد, ترمستون, چسب بلوک, خرید و فروش بلوک هبلکس, فرمستون, فرمستون مشهد, فروش بلوک هبلکس, هبلکس, هبلکس مشهد, مصالح ساختمانی, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران, تهران هبلکس, بلوک فرمستون مشهد رضوی, بلوک هبلکس مشهد رضوی