بلوک هبلکس چیست

شیوه اجرا و نگهداری بلوک هبکس

شیوه اجرا و نگهداری بلوک هبکس

نگهداری بلوک سبک هبلکس (بلوک سبک aac)
تخلیه بلوک سبک هبلکس(بلوک سبک aac) با وسایل مناسب نظیر لیفتراک انجام گردد. در صورت ساییده شدن پالتها به یکدیگر، احتمال آسیب دیدن گوشه های بلوک سبک وجود دارد.
بلوکهای هبلکس(بلوک سبک aac) روی یک سطح صاف و بالاتر از زمین تخلیه و نگهداری شوند. در صورت تخلیه روی سقف، در سطح نزدیک ستون و دیوارهای برشی توزیع گردد.
در صورت وجود پوشش پالت ، یک روز قبل از مصرف بلوکها ، پوشش کنده شود تا تبادل رطوبتی و حرارتی با محیط اجرا انجام گردد. در پایان هر روز کاری، روی سطح بلوکهای هبلکس(بلوک سبک aac) باقیمانده با نایلون پوشیده شود.
نگهداری چسب بلوک سبک هبلکس (ملات هبلکس) مشابه سیمان است. کیسه ها باید روی کف خشک با حداقل فاصله ۱۰ سانتیمتر از زمین قرار گیرند و در معرض بارندگی قرار نداشته باشند. حداکثر ۸ عدد کیسه را می توان رویهم قرار داد.
هبلکس تهران تامین کننده هبلکس و چسب بلوک هبلکس در سراسر تهران و ایران می باشد. برای اطلاع از لیست قیمت هبلکس امروز، لطفا تماس بگیرید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, تولیدی هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, قیمت هبلکس, لیست قیمت هبلکس, ملات هبلکس, هبلکس, بلوک‌های هبلکس , هبلکس تهران