بلوک هبلکس چیست

اجرای بلوک هبلکس و آماده سازی آنها

اجرای بلوک هبلکس و آماده سازی آنها

آماده سازی بلوک سبک هبلکس(بلوک سبک سیپروکس)
برای اجرای بلوکها از چسب بلوک سبک-ملات بلوک سبک aac مطابق با استاندارد ملی شماره ۷۰۶ استفاده شود.
چسب بلوک سبک هبلکس-ملات بلوک سبک aac مطابق دستورالعمل مندرج روی پاکت، در داخل ظرف پلاستیکی مناسب با آب تمیز مخلوط گردد. در صورتیکه دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده شود. مخلوط کردن چسب بلوک سبک-ملات بلوک سبک aac توسط دستگاه همزن با سرعت کم، تا بدست آمدن مخلوط یکنواخت، انجام شود. در هنگام همزدن مخلوط ملات هبلکس، نباید به آن آب اضافه گردد. پس از ۱۰ دقیقه توقف، مخلوط چسب بلوک قبل از مصرف، دوباره همزده شود. زمان استفاده از مخلوط ملات هبلکس آماده شده ۲ ساعت است.
در زیر کار (محل چیدن دیوار بلوک های aac)، با استفاده از ملات ماسه سیمان (با نسبت اختلاط یک قسمت سیمان، یک قسمت آهک مرده و شش قسمت ماسه)، سطح صاف و تراز به ضخامت ۱ تا ۲/۵ سانتیمتر، ایجاد گردد. در دیوارهای همکف بلوک های aac (در فاصله کمتر از ۳۰ سانتیمتر از سطح خاک) قبل از اجرای ملات یک لایه عایق رطوبتی اجرا شود.
هبلکس تهران آمادگی این را دارد که تمام پروژه های بلوک سبک هبلکس از اجرا گرفته تا تامین و خرید چسب بلوک aac و خرید بلوک aac را یک جا انجام داده و مجری پروژه های ساختمانی شما باشد.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک های AAC , چسب بلوک, چسب بلوک سبک, ملات بلوک سبک, ملات هبلکس, هبلکس, بلوک سبک سیپروکس, چسب بلوک AAC, پروژه های بلوک سبک هبلکس, پروژه های ساختمانی, هبلکس تهران, خرید چسب بلوک, خرید بلوک aac