بلوک هبلکس چیست

ابعاد بلوک هبلکس در دیوارها

ابعاد بلوک هبلکس در دیوارها

مطابق آیین نامه ۲۸۰۰، در صورتیکه ارتفاع دیوار بلوکهای سبک هبلکس از ۳/۵ متر بیشتر باشد باید از کلاف افقی و قائم متصل به اسکلت ساختمان استفاده نمود. در صورتیکه طول بلوکهای سبک هبلکس از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت دیوار، بیشتر باشد باید از پشت بند یا کلاف قائم متصل به اسکلت ساختمان استفاده شود.
در ساختمان های بلوکهای سبک هبلکس (بلوک سبک aac) لبه قائم و افقی تیغه ها نباید آزاد باشد.
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجرای صحیح پروژه های ساختمانی ساخته شده با بلوک سبک هبلکس و ملات بلوک سبک با هبلکس تهران تماس حاصل فرمایید. هبلکس تهران قابلیت تامین بلوک aac در سایزهای مختلف و دلخواه را به سفارش مشتریان عزیز دارد.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک های سبک , تولید بلوک AAC, ملات بلوک سبک, هبلکس, پروژه های ساختمانی, هبلکس تهران, بلوکهای سبک هبلکس, دیوار بلوک های سبک