بلوک هبلکس چیست

شیوه اجرای هبلکس در لکه گیری دیوارها

شیوه اجرای هبلکس در لکه گیری دیوارها

برای ترمیم پریدگی ها و لکه گیری می توان از چسب بلوک سبک(ملات بلوک سبک) یا گروت ترمیمی استفاده نمود. مدت زمان مصرف گروت ترمیمی کوتاه است.
قبل از اجرا سطح بلوکهای سبک هبلکس (بلوک سبک aac) با برس تمیز شود. لکه گیری با استفاده از کاردک انجام می شود. سپس سطح با یک سوهان ریز یا سمباده صاف و آماده رنگ آمیزی می شود.
خرید و فروش انواع بتن سبک،فروش بلوکaac، فروش چسب aac و فروش پودر آلومینیوم صنایع از خدمات شرکت هبلکس تهران می باشد.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, انواع بتن سبك, بتن سبک, بلوک سبک AAC, بلوک های سبک , بلوکAAC, پودر آلومینیوم, چسب بلوک سبک, خرید و فروش انواع بتن سبک , ملات بلوک سبک, هبلکس, فروش بلوکAAC, فروش چسب AAC, هبلکس تهران, بلوکهای سبک هبلکس, فروش پودر آلومینیوم, دیوار بلوک های سبک, فروش بتن سبک