بلوک هبلکس چیست

اجرای هبلکس و نصب در و پنجره

اجرای هبلکس و نصب در و پنجره

در و پنجره به طور مستقیم روی بلوکهای سبک هبلکس (بلوک سبک aac) قابل نصب است. توصیه می شود چهارچوبهای فلزی دربها با ملات ماسه سیمان پر شود.
پروژه های بلوک سبک هبلکس با مناسبترین هزینه توسط هبلکس تهران انجام می شود.
جهت دریافت لیست قیمت سیپورکس یا هبلکس و قیمت چسب بلوک سیمانی سبک با ما تماس بگیرید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک سیمانی, بلوک سیمانی سبک, بلوک های سبک , چسب بلوک, سیپورکس, لیست قیمت سیپورکس, هبلکس, چسب بلوک سیمانی, پروژه های بلوک سبک هبلکس, قیمت چسب بلوک سیمانی سبک, هبلکس تهران, بلوکهای سبک هبلکس, قیمت چسب بلوک