بلوک هبلکس چیست

تولید بلوک هبلکس و وزن بلوک هبلکس

تولید بلوک هبلکس و وزن بلوک هبلکس

1- جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده (چگالی- وزن مخصوص)
از مهمترین خصوصیات بلوک سبک بتنی aac ، جرم حجمی آن می باشد که اکثر خواص فیزیکی بتن به آن بستگی دارد. جرم حجمی محصول تولیدی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک بتنی, بتن هوادار اتوکلاو شده