بلوک هبلکس چیست

مقاومت هبلکس با توجه به مشخصات فنی بلوک هبلکس

مقاومت هبلکس با توجه به مشخصات فنی بلوک هبلکس

یکی از مهمترین پارامترها در تولید بتن سبک گازی اتوکلاوی و بتن سبک غیر اتوکلاوی میزان مقاومت در همان زمان گیرش اولیه و ثانویه سیمان و آهک میباشد.
افزایش مقاومت در تولید بتن سبک گازی اتوکلاوی و بتن سبک غیر اتوکلاوی با توجه به وجود حباب های ناشی از گاز هیدروژن بسیار کار سختی است ولی خوشبختانه افزودنی هایی وجود دارد که در همان حباب هیدروژن و با استفاده از این گاز و ژل سیمانی جداره حباب سطح مقاومی را ایجاد میکند.
هبلکس تهران تامین بلوک سبک هبلکس aac را بر طبق استانداردهای بین المللی انجام میدهد.
تامین بتن گازی سبک و تامین چسب بلوک سبک توسط هبلکس تهران با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بتن سبک, بتن سبک غیر اتوکلاوی, بتن سبک گازی, بتن سبک گازی اتوکلاو , بتن سبک گازی اتوکلاوی , بتن گازی, بتن گازی سبک, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, تولید بتن سبک , تولید بتن گازی , تولید بتن گازی سبک , تولید بلوک سبک , تولید چسب بلوک سبک , چسب بلوک سبک, هبلکس, هبلکس تهران