بلاگ هبلکس

مزایای اقتصادی ساختمان های بلوک هبلکس

مزایای اقتصادی پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک سبک ساختمانی هبلکس
سرعت اجرای پروژه تسریع می شود و به همین دلیل، دستمزد خیلی کمتری هزینه می شود. دستمزد پروژه های بلوک سبک هبلکس- بلوک aac در مقایسه با پروژه هایی با مصالح آجر بسیار پایین است
مزیت استفاده از بلوک هبلکس (فرمستون) این است که مصرف ملات بلوک هبلکس- چسب بلوک هبلکس کاهش پیدا می کند و بار وارده به ساختمان بسیار پایین می آید.

سوراخکاری در بلوک هبلکس aac

سوراخکاری بلوک بتنی گازی (بلوک هبلکس) با دستگاه برش دوار انجام شود. قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک هبلکس (بلوک aac) بیشتر نشود. دور سوراخهای بزرگتر باید با توری فلزی تقویت گردد.

برای بارگیری اندازه بلوک هبلکس و حجم آن چقدر است

به دلیل وزن مخصوص کم و ابعاد بلوک هبلکس تهران (بلوک بتنی گازی) مناسب پالت، امکان حمل و بارگیری حجم بیشتری از محصول وجود دارد.
بارگیری و حمل بلوک بتنی گازی(بلوکaac) که در قالبهای ۱۵/ ۳متر مکعبی بسته بندی میشود راحت تر و سریعتر خواهد بود.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923