بلاگ هبلکس

سوراخکاری در بلوک هبلکس aac

سوراخکاری در بلوک هبلکس aac

سوراخکاری بلوک بتنی گازی (بلوک هبلکس) با دستگاه برش دوار انجام شود. قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک هبلکس (بلوک aac) بیشتر نشود. دور سوراخهای بزرگتر باید با توری فلزی تقویت گردد.

در صورتیکه عمق شیار از یک سوم عمق بلوک هبلکس بیشتر باشد، باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت انجام گردد.
پروژه های اجرایی بلوک هبلکس توسط تیم هبلکس تهران انجام می شود.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923