بلاگ هبلکس

دتایل اجرایی بلوک هبلکس

دتایل اجرایی بلوک هبلکس

در مواردی كه قطعات بلوك سبک هبلکس تهران(هبلکس ورامین) با پالت و داخل كیسه های هوابندی شده به كارگاه حمل می شوند باید حداقل یك روز قبل از مصرف از كیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات بلوک سبک هبلکس تهران(هبلکس ورامین) باید قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا بلوک های aac به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت یكنواخت در قطعه توزیع شود.

اولین ردیف بلوک های aac باید همیشه روی یك لایه ملات بنایی (سنتی) با ضخامت بیشتر (حدود 1 تا 2سانتی متر) قرار داده شود .
این ملات می تواند از یك قسمت سیمان - یك قسمت آهك - شش قسمت ماسه تشكیل شده باشد .
در مواردی كه رج اول بلوک های aac روی كرسی چینی یا كف طبقه ای قرار می گیرد كه كمتر از 30سانتی متر از سطح زمین بالاتر است یك لایه عایق رطوبتی نیز باید در زیر ملات رج اول قرار داده شود .
عایق رطوبتی باید به شكل مناسبی به اعضاء قائم سازه متصل شوند.
باید دقت نمود تا ملات رج اول بلوک سبک هبلکس كاملاً تراز و صحیح قرار داده شود (از هر دو جهت طولی و عرضی)
بین درزهای عمودی بلوک های aac، باید حتماً با ملات نازك پر شود.
اگر برای پروژه ساختمانی خود تیم اجرا بلوک سبک را در اختیار ندارید، می توانید همه مراحل اعم از تامین بلوک سبک مورد نیاز، تهیه چسب بلوک سبک هبلکس، اجرای استاندارد پروژه بلوک سبک هبلکس را به ما بسپارید.برای اطلاع از شرایط همکاری لطفا با هبلکس تهران تماس بگیرید.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923