بلاگ هبلکس

نحوه کاربرد چسب بلوک هبلکس

نحوه کاربرد چسب بلوک هبلکس

برای دستیابی به حداكثر مقاومت پیوستگی بین قطعات و ملات ، سطوح درزها باید از هرگونه گرد و غبار و یا مواد لق (با استفاده از قلم مو یا هر وسیله مناسب دیگر) تمیز شوند.چسب بلوک هبلکس تهران باید به طور صاف و هموار روی سطوح درز با استفاده از یك ماله مخصوص متناسب با پهنای بلوك هبلکس مورد نظر پخش شود. اعمال ملات بلوک سبک به سطوح افقی و قائم بلوك سبک با ماله مخصوص كه هم عرض بلوك هبلکس می باشد.

چسب بلوک هبلکس تهران دارای بهترین کیفیت چسبندگی و مقاومت در برابر رطوبت و حرارت است.برای دریافت قیمت چسب بلوک سبک جهت تهیه ملات بلوک سبک تماس حاصل فرمایید.