بلاگ هبلکس

نحوه اتصال دیوار بلوک هبلکس به ستون

ملات بنایی معمولی باید در همه درزهای اتصال دیوار به ستون استفاده شود. همه وجوه ستون باید توسط برس، عاری از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـایل مناسـب بـرای اطمینان از زبری و پیوستگی مكانیكی خوب، خراش هایی ایجاد شود. دیوارها باید بطور مكانیكی و با میله های مهاری از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل می شوند.

نحوه اتصال دیوار هبلکس و اجرای هبلکس

در پروژه های بلوک هبلکس یا همان فرمستون معمولاً اتصال های غیر باربر به دیگر دیوارها به یكی از دو صورت "t" شكل یا "l" شكل انجام می شود.
در اتصال l شكل چنانچه دو دیوار همزمان با هـم و بـه صـورت لاریـز اجـرا شـوند ( الزامـات استاندارد ملی ایران به شماره 2800 را برآورده نمایند) نیاز به تمهیدات دیگری نمی باشد در اتصال "t" شكل، چنانچه دو دیوار با ضخامت های متفاوت یا كاربرد های متفاوت، به یكدیگر متصل شوند، باید اتصال بلوک سبک aac از نوع اتصال با فاصله و با جزییات ارائه شده در شكل انجام شود.

نحوه اجرای دیوار با بلوک هبلکس

باید قبل ازاجرای اندود بر روی دیوار اجرا شده فواصل بین قطعات بلوك سبک هبلکس(فرمستون) و اعضاء سازه ای (قاب) و همچنین درزهای بین بلوک های گازی(هبلکس) كنترل شوند، تا شكاف، درزهای عریض و یا حفره ای وجود نداشته باشد .
حفره ها و شكاف ها باید با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس یا كفی پلی یورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت های عبور لوله باید محكم به دیوار متصل شده و فضاهای خالی با ملات یا كف پلی یورتان پر و تراز گردد .

نحوه اجرای بلوک aac هبلکس

دیوارچینی و اجرای بلوک های aac-بلوک های سبک
جایگیری صحیح هر بلوک aac (بلوک سبک هبلکس) از نظر افقی و عمودی توسط ضربه زدن با چكش پلاستیكی انجام می شود . جایگیری صحیح (از نظر تراز و شاقولی بودن) اهمیت زیادی دارد.
الف- تراز و شاقولی كردن رج های بعدی با استفاده از چكش لاستیكی، اعمال ملات چسب بلوک aac در درزهای عمودی و افقی
ب- تعبیه مراحل عبور تاسیسات الكتریكی در بلوک aac (بلوک هبلکس)

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09126388196

021-22449923