بلاگ هبلکس

نحوه اجرای دیوار با بلوک هبلکس

نحوه اجرای دیوار با بلوک هبلکس

باید قبل ازاجرای اندود بر روی دیوار اجرا شده فواصل بین قطعات بلوك سبک هبلکس(فرمستون) و اعضاء سازه ای (قاب) و همچنین درزهای بین بلوک های گازی(هبلکس) كنترل شوند، تا شكاف، درزهای عریض و یا حفره ای وجود نداشته باشد .
حفره ها و شكاف ها باید با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس یا كفی پلی یورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت های عبور لوله باید محكم به دیوار متصل شده و فضاهای خالی با ملات یا كف پلی یورتان پر و تراز گردد .

توصیه می شود یك شیار v شكل كه با ماده آب بند ارتجاعی پر می شود در راستا و روی خط شناژها ( تیرها ، نعل درگاه ها و ... ) و همچنین بصورت قائم در كناره های پنجره ها از زیر لبه ها تا روی كف ایجاد شود.
جهت مشاوره برای اجرای پروژه های بلوک سبک هبلکس،تهیه بلوک سبک هبلکس و تهیه چسب بلوک سبک هبلکس با ما تماس بگیرید.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923