بلاگ هبلکس

نحوه اتصال دیوار بلوک هبلکس به ستون

نحوه اتصال دیوار بلوک هبلکس به ستون

ملات بنایی معمولی باید در همه درزهای اتصال دیوار به ستون استفاده شود. همه وجوه ستون باید توسط برس، عاری از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـایل مناسـب بـرای اطمینان از زبری و پیوستگی مكانیكی خوب، خراش هایی ایجاد شود. دیوارها باید بطور مكانیكی و با میله های مهاری از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل می شوند.

انتهای بیرونی میله مهار، باید در شیاری كه در بلوك هبلکس(بلوک سبک aac) ایجـاد شـده، قـرار داده شـود و بـا اسـتفاده از یـك مـاده چسباننده مناسب، ثابت نگاه داشته شود. پهنای شیار نباید بیشـتر از 2cm باشـد، سـوراخ هـای مهاری در ستون باید با یك سرمته 14mmسوراخ شود. میله هـای مهـاری بایـد بـه قـدر لازم، مقاوم در مقابل خوردگی باشند.
برای کسب اطلاعات و مشاوره برای اجرای پروژه های ساختمان سازی که با مصالح بلوک هبلکس انجام می شود، می توانید با هبلکس تهران تماس حاصل فرمایید.هبلکس تهران آماده تحویل هبلکس و چسب بلوک aac در هر جای ایران با قیمت مناسب می باشد.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923