بلاگ هبلکس

جزئیات اجرایی هبلکس و اتصالات هبلکس

جزئیات اجرایی هبلکس و اتصالات هبلکس

رعایت موارد زیر نشان دهنده اجرای صحیح پروژه های بلوک سبک هبلکس می‌باشد:
کنترل کیفی و فاکتورهای تعیین کننده:
دیوار بلوک aac (ترمستون-فرمستون) شاقول باشد.
مرطوب نگه‌داشتن دیوار هبلکس (ترمستون-فرمستون) پس از اجرا رعایت گردیده باشد تا كاملاً بلوك‌های بلوک aac سفت شده باشند.
شیارزنی دیوار بلوک aac جهت تاسیسات با دستگاه شیارزن انجام شده باشد.
درز عمودی بلوک های سبک سیمانی در دو ردیف متوالی روی یكدیگر هم امتداد نباشد.

هشت‌گیر كردن دیوارها بلوک aac در محل اتصال دو دیوار بلوک هبلکس به هم رعایت شده باشد.
در محل اتصال دیوار بلوک های سبک سیمانی به ستون‌ها یا دیوار برشی شاخك مناسب نصب شده باشد.
در صورتی كه طول دیوار بلوک سبک هبلکس (ترمستون-فرمستون) زیاد باشد وال‌پست‌های مناسب برای آن در نظر گرفته شده باشد.
در اطراف پنجره‌ها وال‌پست مناسب اجرا گردد.
برای خرید بلوک سبک هبلکس و خرید چسب بلوک سبک از طریق شماره های هبلکس تهران اقدام فرمایید. لیست قیمت بلوک هبلکس و چسب بلوک سبک هبلکس به صورت روزانه به روز رسانی می شود.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923