بلاگ هبلکس

دیوار بلوک aac و نحوه کار با بلوک هبلکس

دیوار بلوک aac و نحوه کار با بلوک هبلکس

رعایت موارد زیر نشان دهنده اجرای نامناسب پروژه های بلوک aac (ترمستون-فرمستون) می‌باشد.
اگر دیوار شاقول نباشد باعث افزایش مصالح مصرفی در پوشش داخلی و خارجی دیوار بلوک هبلکس (ترمستون-فرمستون) و در نهایت باعث سنگین‌شدن ساختمان و افزایش هزینه‌ها می‌گردد.

عدم اجرای وال پست‌ها كه باعث می‌شود در اثر ضربه و یا زلزله دیوار بلوک هبلکس (ترمستون-ثرمستون) به راحتی فرو بریزد.
عدم قفل و بست دیوارها بلوک هبلکس (بلوکaac) در محل‌های تلاقی با یكدیگر كه سبب ایجاد ترك در نازك‌كاری می‌گردد.
فرمستون،ثرمستون،ترمستون نام های عربی بلوک هبلکس هستند.جهت هماهنگی در دریافت قیمت بلوک سبک هبلکس صادراتی از طریق شماره تلفن های هبلکس تهران اقدام فرمایید.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923