بلاگ هبلکس

تولید بلوک هبلکس و مرحله جمع شدگی

تولید بلوک هبلکس و مرحله جمع شدگی

جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هوادار اتوکلاو شده
کم بودن جمع شدگی ناشی از خشک شدن به دلیل فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که باعث انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرایند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند. یکی از تفاوتهای عمده بین بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده و بتن کفی در همین مورد است که از جداشدن پلاستر از بلوکها جلوگیری می نماید.

مدول ارتجاعی مدول الاستیسیته بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال می باشد.
مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش) مدول گسیختگی بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری آن می باشد .

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923