بلاگ هبلکس

مشخصات فنی بلوک هبلکس و جذب آب

مشخصات فنی بلوک هبلکس و جذب آب

اصطکاک ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده که با ملات نازک کار شده است m=۱/۰ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات m=۰/۷۵۹ جذب آب
درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. مقدار جذب آب برای بتن معمولی حدود ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. میزان جذب آب نمونه های بلوک بتن گازی تا ۵۰% است. رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک هبلکس کاهش می یابد.

در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است. در صورت عدم استفاده از چسب بلوک سبک(ملات بلوک سبک) مخصوص اتصال بلوکهای aac به یکدیگر ، می توان از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از جذب آب ملات aac استفاده کرد.
کیفیت هبلکس تهران بر اساس استانداردهای مصالح سبک ساختمانی است.قیمت هبلکس و چسب هبلکس در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی آجری و سیمانی بسیار مقرون به صرفه است.
لطفا برای اطلاع از لیست قیمت بلوک هبلکس و چسب AAC با شماره تلفن هبلکس تهران تماس بگیرید.

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923