بلاگ هبلکس

کارخانه تولید بلوک هبلکس

کارخانه تولید بلوک هبلکس

کارخانه بلوک سبک گازی- 500مترمکعب در روز خط تامین بلوک سبک گازی از اروپا 20 تا 25 میلیارد تومان
کارخانه بلوک سبک گازی-300 مترمکعب در روز خط تامین بلوک سبک گازی از کشور چین 9 تا 12 میلیارد تومان

هبلکس تهران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

تهران هبلکس دلیل موفقیت خود را در این مدت توجه به خواسته و نیاز مشتری می داند به گونه ای که احترام به مشتری و مشتری مداری محور تلاشهای این شرکت بوده است، سعی ما بر این است که بلوک هبلکس و چسب هبلکس را به مناسبترین قیمت روز بازار عرضه کنیم

تلفن های تماس:

09937831660

021-22449923