اجرای هبلکس با بلوک هبلکس تهران

دریافت لیست به روز قیمت انواع بلوک هبلکس و چسب هبلکس از هبلکس تهران

چسب هبلکس و بلوک هبلکس در سریع ترین زمان به محل پروژه شما حمل می گردد

نحوه اجرای هبلکس

بلوک هبلکس مانند سایر مصالح سبک نوین نیاز به دستورالعمل استفاده دارد.البته استفاده از بلوک هبلکس در مقایسه با آجر و سایر مصالح قدیمی و سنتی، ساده تر و سریع تر است. اما رعایت نکات در استفاده از هبلکس ضروری است.

ویژگی های قبل از اجرا

بلوک های هبلکس اغلب داراى ویژگی هاى مناسب برای صنعت ساختمان مثل اره کشی، میخ کوبی،سوراخکاری و یا شیارکنی، تعبیه عبور تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، نصب چارچوب ها، درب، پنجره، اجرای تزئینات، پوشش ها و رنگ هاى و نماهاى مختلف را داراست.

روش اجرای هبلکس و نصب

برای نصب بلوک هبلکس باید از ملات بستر نازک چسب بلوک هبلکس (که به آن چسب نیز اطلاق می شود) مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰۶ استفاده شود (به جز ملات رج اول که توصیه شده ازملات سنتی استفاده شود) توصیه میشود با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد بلوک هبلکس از ملات های خشک آماده مخصوص (چسب بلوک هبلکس) که بدین منظور تولید شده اند استفاده شود مقدار آب مورد نیاز برای دستیابی به روانی و کارائی مناسب ، طبق توصیه تولید کننده چسب بلوک هبلکس آماده و تنظیم شود .

قبل از اجرای دیوار بلوک هبلکس

در مواردی که قطعه های بلوک هبلکس با پالت و داخل کیسه های هوابندی شده به کارگاه حمل می شوند، بلوک های سبک باید حداقل یک روز قبل از مصرف از کیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات بلوک قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی که در حالت انبار هستند، مرطوب و سپس اجازه داده شود تا رطوبت یکنواخت در قطعه های بلوک AAC توزیع شود.

آماده سازی ملات چسباننده لایه نازک

استفاده از ملات های خشک آماده یا همان چسب هبلک یکی از مناسب ترین روش ها می باشد. در این مورد طبق توصیه تولید کننده چسب بلوک AAC مقداری آب به مواد خشک اضافه نموده و آن را مخلوط می کنند. توصیه می شود برای اختلاط از روش مکانیزه استفاده شده و اختلاط تا حذف هوا ادامه یابد. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، عمل اختلاط با سرعت کم انجام شود. پس از مدت کوتاهی اختلاط، ملات هبکس برای مصرف آماده میشود. عمر کارایی ملات های هبلکس معمولا بین ۴ تا ۵ ساعت می باشد . بدین لحاظ باید مقدار ملات چسب بلوک سبک AAC مورد نیاز با دقت، تعیین شده تا ملات اضافی نیامده و خشک نگردد زیرا به هیچ عنوان اضافه نمودن آب و اختلاط مجدد ملات مجاز نمی باشد.

اصول کلی دیوارچینی با بلوک هبلکس

نباید به هیچ عنوان در قسمت بالا و کف قطعات بلوک AAC، حفره یا فضای خالی (درز بدون ملات) وجود داشته باشد. در مواردی که از ملات آماده (چسب هبلکس) استفاده می شود باید از پخش یکنواخت ملات بلوک سبک در بالا و کف قطعه به صورت کامل، اطمینان حاصل نمود .درز قائم هر رج باید حداقل ۱۵ سانتی متر با درز قائم رج زیرین فاصله داشته باشد(بهتر است درزهای قائم در وسط بلوک AAC قرار گیرد.)

اولین ردیف بلوک AAC

اولین ردیف بلوک هبلکس همیشه روی یک لایه ملات بنایی (سنتی ) با ضخامت بیشتر (حدود ۱ تا ۲سانتی متر) قرار داده شود.
این ملات می تواند از یک قسمت سیمان یک قسمت آهک و شش قسمت ماسه تشکیل شده باشد .
در مواردی که رج اول بلوک هبلکس روی کرسی چینی یا کف طبقه ای قرار می گیرد که کمتر از ۳۰سانتی متر از سطح زمین بالاتر است یک لایه عایق رطوبتی نیز در زیر ملات رج اول قرار داده شود .
عایق رطوبتی به شکل مناسبی به اعضاء قائم سازه متصل شوند.
دقت شود تا ملات رج اول بلوک AAC از هر دو جهت طولی و عرضی کاملاً تراز و صحیح قرار گیرد.
بین درزهای عمودی بلوک هبلکس، با ملات نازک پر شود.

پخش کردن ملات چسب هبلکس

برای دستیابی به حداکثر مقاومت پیوستگی بین قطعات بلوک هبلکس و ملات چسب هبلکس بهتر است سطوح درزها از هرگونه گرد و غبار و یا مواد لق (با استفاده از قلم مو یا هر وسیله مناسب دیگر) تمیز شوند.چسب AAC به طور صاف و هموار روی سطوح درز با استفاده از یک ماله مخصوص متناسب با پهنای بلوک مورد نظر پخش شود .اعمال ملات به سطوح افقی و قائم بلوک هبلکس به وسیله ماله مخصوص که هم عرض بلوک هبلکس است انجام می شود.
ضخامت چسب هبلکس (ملات نازک) در سطوح افقی و قائم باید حدود ۲ میلی متر باشد (ویژگی های ملات هبلکس لایه نازک که مناسب برای استفاده در دیوار چینی با قطعات AAC هستند در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰۶ ارائه شده است) باید روانی و کارائی چسب هبلکس به میزانی باشد که به راحتی از بین دندانه های ماله عبور کرده و روی سطح اعمال شود . پس از اعمال چسب بلوک هبلکس و تا زمان قرار دادن بلوک سبک در محل خود باید شکل دندانه های چسب ایجاد شده روی بلوک حفظ شده و نریزد.

تنظیم بلوک هبلکس

جایگیری صحیح هر بلوک AAC از نظر افقی و عمودی توسط ضربه زدن با چکش پلاستیکی انجام می شود . جایگیری صحیح بلوک هبلکس (از نظر تراز و شاقولی بودن) اهمیت زیادی دارد.
الف- تراز و شاقولی کردن رج های بعدی بلوک سبک هبلکس با استفاده از چکش لاستیکی، اعمال ملات در درزهای عمودی و افقی
ب- تعبیه مراحل عبور تاسیسات الکتریکی از داخل بلوک هبلکس

نصب ردیف های بعدی بلوک هبلکس

درزهای عمودی در هر رج بلوک AAC باید حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی متر با درز عمودی رج زیرین بلوک AAC فاصـله داشته باشد.
از یک چکش پلاستیکی برای تنظیم بلوک های هبلکس استفاده مـی شـود.بلوک هبلکس را می توان به راحتی با اره دستی برید و یا مسیر سیم یا کابل و همچنین محل کلید و پریـز وغیره را ایجاد نمود.

اندود خارجی بلوک هبلکس

باید قبل از اجرای اندود بر روی دیوار اجرا شده بلوک هبلکس فواصل بین قطعات بلوک AAC اعضاء سازه ای (قاب) و همچنین درزهای بین بلوک های هبلکس کنترل شوند، تا شکاف، درزهای عریض و یا حفره ای وجود نداشته باشد .
حفره ها و شکاف ها باید با ملات یا کفی پلی یورتان (منبسط شونده) و درزهای دیوار هبلکس در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داکت های عبور لوله باید محکم به دیوار هبلکس متصل شده و فضاهای خالی با ملات یا کف پلی یورتان پر و تراز گردد. توصیه می شود یک شیار V شکل که با ماده آب بند ارتجاعی پر می شود در راستا و روی خط شناژها ( تیرها ، نعل درگاه ها و … ) و همچنین بصورت قائم در کناره های پنجره ها از زیر لبه ها تا روی کف ایجاد شود.

نحوه اتصال دیوار به دیوار هبلکس

معمولاً اتصال های غیر باربر به دیگر دیوارهای بلوک هبلکس به یکی از دو صورت “T” شکل یا “L” شکل انجام می شود.
در اتصال L شکل چنانچه دو دیوار هبلکس همزمان با هـم و بـه صـورت لاریـز اجـرا شـوند ( الزامـات استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۰۰ را برآورده نمایند) نیاز به تمهیدات دیگری نمی باشد در اتصال “T” شکل، چنانچه دو دیوار با ضخامت های متفاوت یا کاربرد های متفاوت، به یکدیگر متصل شوند، باید اتصال از نوع اتصال با فاصله و با جزییات ارائه شده در شکل انجام شود. بدین منظور باید جهت اطمینان از عملکرد دو دیوار هبلکس، یک درز با ضخامت حداقل ۶ میلی متر تعبیه شده و با استفاده از مواد مناسب ( مانند کف پلی اورتان ) پر شوند و همچنین در فاصله هر دو رج (قائم)، با استفاده از بست های برش گیر منایب، مطابق آن چه گفته شده، ازجابجایی نسبی آن ها جلوگیری نمود.

اتصال دیوار بلوک هبلکس به ستون

ملات بنایی معمولی باید در همه درزهای اتصال دیوار هبلکس به ستون استفاده شود. همه وجوه ستون باید توسط برس، عاری از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـایل مناسـب بـرای اطمینان از زبری و پیوستگی مکانیکی خوب، خراش هایی ایجاد شود. دیوارها باید بطور مکانیکی و با میله های مهاری از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل می شوند. انتهای بیرونی میله مهار، باید در شیاری که در بلوک هبلکس ایجـاد شـده، قـرار داده شـود و بـا اسـتفاده از یـک مـاده چسباننده مناسب، ثابت نگاه داشته شود. پهنای شیار نباید بیشـتر از ۲cm باشـد، سـوراخ هـای مهاری در ستون باید با یک سرمته ۱۴mmسوراخ شود. میله هـای مهـاری بایـد بـه قـدر لازم، مقاوم در مقابل خوردگی باشند.

اتصال تیر به دیوار هبلکس

از ملات بنایی معمولی و یا کف پلی یورتان برای درز افقی بین رج آخر دیوار و زیر تیرها، می توان استفاده نمود. ملات باید روی بلوک های هبلکس رج آخر اعمال شده و سپس در جای خود قرار گیرد و نباید با فشار در لابه لای درز قرار گیرد .

اتصال دیوار هبلکس به سقف

ملات بنایی معمولی باید در همه درزهای مشترک بین دیوار و زیر سقف استفاده شود. توصیه شده است که از کف پلی یورتان تک جزیی برای پر کردن تمام درزها و حفرات دیـوار هـای بلوک هبلکس کـه طول آنها متجاوز از پنج سانتیمتر باشد، استفاده شود. بدین منظـور همچنـین مـی تـوان از ملاتـی بـا ترکیب زیر نیز استفاده نمود:
بر اساس نسبت حجمی: یک قسمت سیمان پرتلند، یک قسمت پودر آهک، شش قسمت سنگدانه ریز (ماسه)

ساختمان بهتر با هبلکس

دلیل اصلی استفاده از بلوک هبلکس دستیابی به محصولی بوده که هم سبک باشد و هم ابعاد مناسبی داشته باشد تا سرعت کار را بالا ببرد، عایق صدا و حرارت باشد و نیز دارای استحکام وپایداری بالا باشد. تمام این خواص در بلوک هبلکس وجود دارد

تهیه چسب هبلکس و ابزار و ملزومات هبلکس

جهت اجرای صحیح و فنی دیوارهای بلوک AAC لازم است از ابزارآلات مخصوص و متداول در جهان که در داخل کشور نیز تولید می شود استفاده کرد. ابزار آلات مورد نیاز برای پروژه های بلوک هبلکس به شرح زیر می باشد

چکش لاستیکی

برای هم تراز کردن و تنظیم بلوک هبلکس

گونیای برش

برای دقت در برش بلوک AAC

اره

برای برش قطعات بلوکAAC

بست ها

برای مهار دیوارهای هبلکس

تخته ماله اره دار (رنده)

برای هم تراز کردن سطوح هبلکس

ماله چسب ریز

برای خواباندن ملات بر روی بلوک هبلکس

همزن چسب هبلکس

برای یکنواختی ملات بلوک هبلکس

مته

برای منافذ و سوراخ های بلوک هبلکس

کاهش هزینه ساخت و ساز با هبلکس

هبلکس بلوک‌های بزرگی دارد و برای چیدن بلوک‌های هبلکس به مهارت ویژه ای نیاز نیست،کارگران ساده نیز می‌توانند، به راحتی بلوک‌ها را روی یکدیگر بچینند. به خاطر وزن پایین هبلکس، به راحتی توسط کارگران حمل می‌شود. از طرفی به دلیل راحتی کار، هزینه کمتری نیز بابت دیوار چینی با بلوک هبلکس به کارگران پرداخت می شود. ملاتی که برای دیوار چینی با بلوک هبلکس به کار برده می‌شود، چسب هبلکس است که در مقایسه با ملات های سنتی مقدار کمتری مصرف می شود.
کاهش هزینه ساخت و ساز با هبلکس
بلوک هبلکس مقاوم در زلزله

بلوک هبلکس مقاوم در زلزله

سازه های سبک ساختمانی در برابر زمین لرزه استحکام و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.این نوع ساختمان ها در مقابل فشارها و تنش های بیرون مقاومت بالا دارند.در سازه هایی که از بلوک هبلکس استفاده شده است، وزن ساختمان به مقدار قابل توجه ای پایین آمده و مقاومت ساختمان را در مقابل زمین لرزه بالا میرود.

اطلاع از آخرین قیمت بلوک هبلکس 09937831660- 02122449923

بلوک هبلکس چگونه از یخ زدگی جلوگیری می کند؟

یکی از مهم ترین مزیت‌های بلوک هبلکس را می‌توان عایق رطوبت بودن آن دانست. بلوک هبلکس را می‌توان در استان‌های شمالی به راحتی استفاده کرد. میزان رطوبتی که به داخل خانه نفوذ خواهد کرد، بسیار کمتر از ساختمان‌های قدیمی ساخته شده از بلوک‌های سیمانی است. بلوک هبلکس دارای ساختار متخلخل است و حتی خیس کردن آن به همین سادگی‌ها نیست. در باران‌های شدیدی که در استان‌های شمالی می‌بارد، بلوک هبلکس می‌تواند یک عایق مناسب باشد.

در صورت بروز شکستگی یا ترکیدگی لوله در ساختمان نیز، بلوک‌های هبکلس نقش عایق را بازی می‌کنند. عایق بودن بلوک هبلکس باعث خواهد شد همان مکانی که شکستگی لوله اتفاق افتاده است نم بدهد و اگر به سرعت جلوی این اتفاق گرفته شود، جایی برای نگرانی نخواهد بود. پیدا کردن محل ترکیدگی در خانه‌های ساخته شده از بلوک هبلکس ساده خواهد بود.

به دلیل این که بلوک هبلکس رطوبت کمی را جذب می‌کند، دیوار های هبلکس هرگز یخ نمیزند. دیوارهایی که یخ می‌زنند بسیار آسیب پذیر خواهند بود و ممکن است باعث فرو ریختن ساختمان در دراز مدت نیز بشوند.
چسباندن بلوک هبلکس

چسباندن بلوک هبلکس

ملات بلوک هبلکس با استفاده از چسب هبلکس ساخته می شود ملاتی که برای هبلکس تهیه می‌شود، بهتر است رقیق تر از ملات آجر باشد. زیرا در ساختار بلوک هبلکس به اندازه کافی سیمان وجود دارد و به تنهایی کار سیمان را نیز انجام می‌دهد. ملات مورد استفاده برای هبلکس‌ صرفاً برای چسباندن بلوک های هبلکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین لازم نیست مانند دیوار آجری، به عنوان خمیرمایه اصلی دیوار به آن نگاه کرد.

بلوک سبک AAC ممتاز هبلکس تهران

مفتخریم که با فعالیت مستمر، به سهم خود توانسته ایم در تامین بلوک سبک هبلکس و چسب بلوک هبلکس در یاری رسانی به چرخه صنعت ساختمان های سبک و مدرن ایفای نقش نماییم

تلگرام-واتس آپ: 09937831660- 02122449923