بلوک هبلکس چیست

صرفه جویی مصالح ساختمانی با بلوک هبلکس و چسب هبلکس

صرفه جویی مصالح ساختمانی با بلوک هبلکس و چسب هبلکس

همراه شدن قیمت مناسب چسب بلوک aac یا همان ملات بلوک هبلکس و قیمت بلوک هبلکس سبب شده است که پروژه‌های ساختمانی با استفاده از بلوک سبک aac یا همان بلوک اتوکلاو شده هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج و همچنین استفاده از aac و بلوک بتنی گازی به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش ابعاد سازه می‌شود، و در نتیجه بلوک بتنی گازی صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می‌گردد.
هبلکس تهران فروشنده انواع مصالح ساختمانی(عمده-غیرعمده)و بلوک سبک ساختمانی هبلکس با قیمت مرغوب

تاریخ

09 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, استفاده از بلوک سبک, بلوک اتوکلاو شده, بلوک بتنی گازی, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, قیمت بلوک سبک, ملات بلوک سبک, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, مصالح ساختمانی, هبلکس تهران