بلوک هبلکس چیست

نیروی مورد نیاز برای پروژه های ساختمانی بلوک هبلکس

نیروی مورد نیاز برای پروژه های ساختمانی بلوک هبلکس

با توجه به حجم كار و محل اجرای كار می‌توان تعداد نفرات را افزایش یا كاهش داد ولی بعد از حمل مصالح به طبقات حداقل دو نفر جهت مسؤلیت‌های زیر مورد نیاز است:
- یك نفر استاد كار جهت چیدن و تراز و شاقولی كردن دیوار ساخته شده با بلوک بتنی گازی هبلکس (بلوک سبک aac)
- یك نفر كارگر جهت ساختن ملات یا چسب بلوک هبلکس بتن سبک(بلوک سبک aac) و رساندن مصالح به استادكار.
- معمولاً یك استادكار بلوک هبلکس و یك كارگر روزی ۳۰ متر مربع دیوارچینی بلوک سبک ساختمانی هبلکس را انجام می‌دهند.
برای پروژه های اجرایی بلوک هبلکس و تهیه بلوک سبک و چسب بلوک هبلکس با هبلکس تهران تماس بگیرید و از کیفیت و از قیمت روز مطلع شوید.

تاریخ

09 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بتن سبک, بلوک AAC, بلوک بتنی گازی, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک هبلکس, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, هبلکس بتن سبک, تهیه بلوک سبک, هبلکس تهران