بلوک هبلکس چیست

اجرای تاسیسات و سیم کشی در بلوک هبلکس فرمستون

اجرای تاسیسات و سیم کشی در بلوک هبلکس فرمستون

بلوک سبک هبلکس تهران به راحتی اره می‌شود و میخ در آن به راحتی کوبیده می‌شود. بنابراین سیم کشی و لوله کشی در ساختمان‌های ساخته شده از بلوک aac- ثرمستون-فرمستون تمیزتر و سریع تر انجام می‌شود.

تاریخ

10 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس تهران, ثرمستون, فرمستون, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, هبلکس تهران