بلوک هبلکس چیست

سازگاری بلوک هبلکس با انواع ملات ساختمانی

سازگاری بلوک هبلکس با انواع ملات ساختمانی

بلوک سبک ساختمانی هبلکس (بلوک هوادار اتوکلاو شده) به دلیل سطح زبر و خشن محصولی است که انواع اندودهای متداول نظیر ماسه سیمان و گچ و خاک را به بلوک هوادار اتوکلاو شده هوادار جذب نموده و با ضخامت کم از انواع اندودها قابل اجرا می باشد.
بهترین ملات برای بلوک سبک ساختمانی هبلکس، چسب هبلکس می باشد.
هبلکس تهران مجری انواع پروژه های بلوک سبک(فرمستون-ثرمستون-هبلکس-بلوک های سبک سیمانی-بلوک لیکا-بلوک سبک گازی) می باشد.

تاریخ

10 شهریور 1396

دسته بندی

انواع هبلکس, بلوک سبک, بلوک سبک گازی, بلوک لیکا , بلوک های سبک سیمانی, بلوک هوادار, بلوک هوادار اتوکلاو شده, ثرمستون, چسب هبلکس, فرمستون, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, هبلکس تهران