بلوک هبلکس چیست

دستورالعمل اجرایی هبلکس و نحوه اجرای هبلکس

دستورالعمل اجرایی هبلکس و نحوه اجرای هبلکس

1. کادر اجرایی بلوک هبلکس:

کار با بلوک سبک ساختمانی هبلکس اصلا تخصص خاصی نمیخواهد و با توجّه به ابعاد بلوک هبلکس (بلوکaac) و سهولت کار با بلوک سبک هبلکس (بلوکaac)، و سرعت اجرا در مقابل آجر یا سفال ۲ الی ۳ برابر بیشتر است.

2. ملات مورد نیاز بلوک هبلکس:

ملات چسب بلوک سبک هبلکس (ملات بلوک aac) یا ماسه سیمان ملات مورد نیاز بلوک سبک هبلکس (ملات بلوک aac) است.
با توجه اینکه بلوک های سبک هبلکس (سیپورکس) یک نوع بتن سبک می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود، و در بعضی قسمت ها مثل اتاق ها می توان از ملات گچ و خاک؛ جهت صرفه جویی اقتصادی نیز استفاده نمود.
چسب بلوک هبلکس تهران، مـلات خشـک آمـاده ای است کـه تنهـا بـا افـزودن آب آمـاده مصـرف می گـردد. چسب بلوک سبک هبلکس تهران مناسب جهت چسباندن انواع بلوک سبک، بلوک گازی ،بلوک هبلکس و بلوک سبک سیمانی می باشد.
ملات بلوک سبک هبلکس و چسب بلوک هبلکس را به قیمت مناسب و ارزان از هبلکس تهران تهیه کنید.

 

تاریخ

10 شهریور 1396

دسته بندی

ابعاد بلوک هبلکس, انواع بلوک سبک, بتن سبک, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک سیمانی, بلوک سبک هبلکس, بلوک گازی, بلوک هبلکس, بلوکAAC, پودر آلومینیوم, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, چسب بلوک هبلکس, سیپورکس, فروش بلوک سبک, ملات بلوک سبک, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, چسب بلوک های سبک, فروش بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران, فروش پودر آلومینیوم, ملات بلوک aac