بلوک هبلکس چیست

بلوک هبکلس عایق صوتی است

بلوک هبکلس عایق صوتی است

هبلکس (فرمستون-ثرمستون) عمدتاً به عنوان دیوار خارجی غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از تبادل حرارتی با فضای خارج جلوگیری كند. ولی بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون-ثرمستون) در دیوارهای داخلی و نیز با ضخامت كمتر با توجه به عایق صوت بودن، كاربرد دارد.

تاریخ

10 شهریور 1396

دسته بندی

ثرمستون, فرمستون, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی

آدرس

تهران، میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، هبلکس تهران

09126388196- (۹۸+)

09192926769- (۹۸+)

021-22449923- (۹۸+)

ساعت کاری: 9:00 - 21:00