بلوک هبلکس چیست

نحوه کار با بلوک هبلکس

نحوه کار با بلوک هبلکس

با توجه به سطح صاف و صیقلی بلوک هبلکس تهران – بلوک فرمستون نسبت به سایر مصالح در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از 1 الی 2 سانتیمتر نیاز نخواهد بود .(یعنی در هر طرف نیم الی یک سانتیمتر)
مصالح هبلکس تهران استاندارد و به کیفیتی است که در هنگام اجرا نیازی به هزینه های اضافی مصالح ندارید. ملات هبلکس استاندارد و بلوک هبلکس استاندارد پروژه شما را بدون مشکل و حاشیه در سریعترین زمان با موفقیت به پایان می رساند.
لیست قیمت بلوک سبک و قیمت روز چسب بتن از هبلکس تهران قابل دریافت است.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک فرمستون, بلوک هبلکس, قیمت بلوک سبک, لیست قیمت بلوک سبک, ملات هبلکس, هبلکس, بلوک هبلکس استاندارد, قیمت روز چسب بتن, ملات هبلکس استاندارد, هبلکس تهران, چسب بتن