بلوک هبلکس چیست

دیوار با قطعات پیش ساخته هبلکس aac

دیوار با قطعات پیش ساخته هبلکس aac

حمل و نقل قطعات پیش ساخته بلوکaac (بلوک هبلکس تهران) هزینه کمتری را نسبت به قطعات بتن در بر داشته و نصب قطعات به علت سبکی آنها بسیار آسان می باشد و هر گونه نازك کاری براحتی روی پوشش بلوکaac (بلوک هبلکس تهران) قابل اجرا است و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.
بلوکaac باید توسط ملات مخصوص بلوک سبک یعنی چسب بلوک aac اجرا شود.
هبلکس تهران مجری پروژه های بلوک سبک هبلکس-فرمستون-ثرمستون در خاورمیانه می باشد. فروش چسب بلوک سبک، فروش بلوک سبک هبلکس، فروش پودر آلومینیوم از خدمات این شرکت می باشد.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, بلوکAAC, پودر آلومینیوم, ثرمستون, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, فرمستون, فروش بلوک سبک, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, چسب بلوک AAC, پروژه های بلوک سبک هبلکس, فروش چسب بلوک سبک, فروش بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران, فروش پودر آلومینیوم