بلوک هبلکس چیست

بلوک های دیواری سبک و عایق هبلکس

بلوک های دیواری سبک و عایق هبلکس

بتن سبک (بلوک سبک) به علت پایین بودن وزن مخصوص یک عایق موثر در مقابل گرما،سرما و صداست .استفاده از بتن سبک (هبلکس) بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسایل گرمازا و سرمازا می گردد. بتن سبک (بلوک سبک) عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب اکواستیک به شمار می رود که در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیری از ورود صداهای اضافی می باشد که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.
اگر در مناطقی زندگی می کنید که عایق بودن گرمایی یا سرمایی تاثیر مستقیمی در هزینه ها و نیز آسایش شما دارد، بلوک سبک هبلکس تهران بهترین گزینه برای انتخاب شما می باشد. برای دریافت قیمت هبلکس و قیمت چسب بلوک سبک جهت برآورد قیمت پروژه خود با ما تماس بگیرید. مشاوره در زمینه پروژه های بلوک سبک هبلکس از خدمات این شرکت می باشد.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس تهران, قیمت بلوک سبک, قیمت چسب بلوک سبک, هبلکس, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس تهران