بلوک هبلکس چیست

مزایا و کاربردهای هبلکس و ثرمستون

مزایا و کاربردهای هبلکس و ثرمستون

1 - شیب بندی پشت بام با بلوک هبلکس (فرمستون-ثرمستون)
بتن سبک (فرمستون) با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود . نظر به اینکه با دستگاه مخصوص به صورت یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیماً روی بلوک سبک هبلکس-فرمستون را عایق بندی یا ایزولاسیون نمود .
2 - کف بندی طبقات با بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون-ثرمستون)
به دلیل سبکی وزن بتن سبک هبلکس (فرمستون) و آسان بودن تهیه آن می توان تمامی کف طبقات ، محوطه و بالکن ساختمان را بعد از اتمام کارهای تاسیساتی با آن پوشانده و بلافاصله عملیات بعدی را مستقیماً روی بلوک هبلکس-فرمستون انجام داد .
توضیح این که فرمستون،ثرمستون،ترمستون اسامی عربی بلوک سبک هبلکس هستند.برای دریافت قیمت بلوک سبک هبلکس صادراتی با هبلکس تهران تماس حاصل فرمایید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بلوک ثرمستون, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, ترمستون, ثرمستون, فرمستون, قیمت بلوک سبک, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی, بلوک سبک هبلکس صادراتی, هبلکس تهران