بلوک هبلکس چیست

اجرای هبلکس در مراکز آموزشی

اجرای هبلکس در مراکز آموزشی

دانشگاه تربیت مدرس  دانشگاه امیرکبیر  پیام نور  صنعتی شریف  امام حسین (ع)  آزاد اسلامی در تهران  مجتمع آموزشی روشنگر ، مجتمع آموزشی فجر ، مجتمع آموزشی شهید مهدوی در تهران  دبستان راهنمایی معلم  دبستان شهید سلیمانی  هفتم تیر  کیهان  وذین پرور در تهران  دبستان امام رضا (ع) در داوود آباد ورامین،دانشگاه شهید باهنر کرمان  دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد  مرکز آموزشی فنی و حرفه ای فارس  دانشکده دندان پزشکی شیراز  دانشکده بهداشت همدان  دانشگاه تربیت معلم سبزوار  کتابخانه ارشاد اسلامی همدان،دانشگاه بوعلی همدان  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  و کلا نوسازی مدارس استان تهران و فارس  دانشگاه علوم و فنون ، بابل و شعب مختلف دانشگاه آزاد در سراسر کشور، مدرسه دخترانه اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ،مرکز تحقیقات و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی تهران  مرکز پیش دانشگاهی فضیلت و ...

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بتن سبک هوادار , بلوک اتوکلاو شده, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس